Gmina Mochowo

Joomla Slide Menu by DART Creations
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Gmina Mochowo | Powiat Sierpecki
Obwieszczenie Wójta Gminy Mochowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mochowo Drukuj Email
17.09.2014

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mochowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 września 2014 r. do 16 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Mochowie, Mochowo 20, 09 – 214 Mochowo, pokój nr 9 w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mochowo – www.mochowo.pl

Więcej…
 
Redukcja zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mochowo poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Drukuj Email
15.09.2014

          

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

 

Wójt Gminy Mochowo zaprasza do składnia ofert na realizację zadania pn.: „Redukcja zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mochowo poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej” z uwzględnieniem zapisów i wytycznych Regulaminu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach IX osi POIiŚ 2007-2013 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” działanie 9.3 - ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”.

 

 

Więcej…
 
Informacja Drukuj Email
08.09.2014
Wójt Gminy Mochowo uprzejmie informuje, że w  związku z wejściem w życie Uchwały Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755), rodzinom wielodzietnym przyznaje się Kartę Dużej Rodziny.
Więcej…
 
Apel do mieszkańców gminy! Drukuj Email
05.09.2014

Apelujemy do mieszkańców gminy! Dwa młode pieski i ich mama czekają na adopcję.

Więcej…
 
Sprzedaż nieruchomości Drukuj Email
28.08.2014
Wójt Gminy Mochowo informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mochowie podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Dobrzenice Małe ( działka nr 49/2)
 
<< Początek < Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej > Ostatnie >>

Strona 1 z 48

Przetargi

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Gmina Mochowo | Powiat Sierpecki, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting